BHUTAN

BHUTAN • The Royal Bhutanese Embassy
375/1 Soi Ratchadanivej, Pracha-Uthit Rd, Samsen Nok
Huai Khwang, Bkk 10320
Tel 0 2274 4740–2 • Fax 0 2274 4743
Email: bht_emb_bkk@yahoo.com